Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Chess & Books & Rock 'n' Roll
https://sites.google.com/site/caroluschess/famous-people/artists/the-imagery-of-chess-revisited

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου